Webdesign, Webudvikling

Design begreb til webdesign og webudvikling

White space

White Space (eller negativt rum) i et design er mellemrummet omkring elementer i designet for at hjælpe dem med at skille sig ud eller adskille fra de andre elementer.

Gestalt love

Reglen om nærhed, lighed og lukkethed.

CRAP

Contrast

Repetition

Alignment

Proximity

Moodboard

Et moodboard er en type collage bestående af billeder, tekst og objekter i en sammensætning. De kan være fysiske eller digitale, og de kan være “yderst effektive” præsentationsværktøjer.

Mockup

En mockup er en model af et færdigt produkt til brug ved produktudvikling.

den er ikke nødvendigvis funktionsdygtig, men har den tilstrækkelig funktionalitet i forhold til slutproduktet.

Style tiles

Style tiles er et design der refererer til web-interfaceelementer ved hjælp af skrifttype, farve og stilsamlinger, der leveres sammen med et sitemap, wireframes og andre brugeroplevelsesgenstande.

Vector

Billeder baseret på matematik, og ikke pixels. De kan derfor skaleres uendeligt uden at miste kvalitet. Typisk gemt som .svg

Bitmap

Billeder baseret på pixels. Gemmes som 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32 eller 64-bit. Dette betegner hvor mange farver der bruges i billedet.

Motiverende design

Macrosuation: Her er der et overordnet mål med designet. F.eks. at få folk til, at bruge kondom, så de ikke bliver smittet.

Microsuation: Der er ikke et overordnet mål med designe,t f.eks. det et email-program vil have en til.

Man kan sende mails, organisere osv, men det er ikke et decideret MÅL.

Rule of third

Kompositions teknik som skaber spænding energi og interesse.

Det visuelle hierarki

Hierarki i perception:

  1. levende billeder og animationer
  2. farvebilleder
  3. sort/hvid billeder
  4. overskrifter
  5. undertitler, citater, introduktioner
  6. billedtekst
  7. brødtekst