Semantik, Webudvikling

Begreber til koding af websites

AJAX

AJAX bruges til at gøre websider mere reaktionsdygtige ved at udveksle små mængder af data mellem klienten og serveren, så hele siden ikke skal genindlæses.

Validation (HTML & CSS)

Bruges til at validere om siden er sat korrekt op. (eks. manglende afslutningstags)

CMS

Content Management System

HTML

Hyper Text Markup Language

_Get

PHP-method, som overfører info fra fx. en form, vha. at indsætte det til sidst i URL-adressen. _GET har en begrænsning på ca. 2000 tegn.

_Post

PHP-method, som overfører info fra fx. en form igennem en HTTP-request. Derfor er den overførte information ikke synlig for brugeren. _POST har ingen begrænsning på mængden af data.